Textová verzia

Dôchodkový vek od r. 2021
a diskriminované ročníky poistencov 1957-65