Textová verzia

Dôchodkový vek žien r. 1958-65 a poistné