Textová verzia

Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – serverov pre aplikačnú a obslužnú IT infraštruktúru, náhradných dielov pre servery a softvérového vybavenia