Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dodávka centrálnej riadiacej jednotky - postalmetra do frankovacieho stroja Neopost IJ 40/50

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 264 € bez DPH
Termín predloženia CP: 30.01.2014 do 10.00hod
Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov