Textová verzia

Sociálne poistenie zamestnancov a zamestnávateľov pri dohodách
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. júla 2018