Textová verzia

Sociálne poistenie zamestnancov a zamestnávateľov pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru