Textová verzia

Doklady potrebné k žiadosti o opätovné priznanie vdovského dôchodku
podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016