Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne

 

 

MESTO (vrátane pracovísk regiónu) E-mailová adresa

Bratislava

KoronaBAM@socpoist.sk

Banská Bystrica

KoronaBB@socpoist.sk

Bardejov

KoronaBJ@socpoist.sk

Čadca

KoronaCA@socpoist.sk

Dolný Kubín

KoronaDK@socpoist.sk

Dunajská Streda

KoronaDS@socpoist.sk

Galanta

KoronaGA@socpoist.sk

Humenné

KoronaHE@socpoist.sk

Košice mesto

KoronaKEM@socpoist.sk

Komárno

KoronaKN@socpoist.sk

Lučenec

KoronaLC@socpoist.sk

Liptovský Mikuláš

KoronaLM@socpoist.sk

Levice

KoronaLV@socpoist.sk

Michalovce

KoronaMI@socpoist.sk

Martin

KoronaMT@socpoist.sk

Nitra

KoronaNR@socpoist.sk

Nové Zámky

KoronaNZ@socpoist.sk

Považská Bystrica

KoronaPB@socpoist.sk

Prievidza

KoronaPD@socpoist.sk

Prešov

KoronaPO@socpoist.sk

Poprad

KoronaPP@socpoist.sk

Rimavská Sobota

KoronaRS@socpoist.sk  

Rožňava

KoronaRV@socpoist.sk

Senica

KoronaSE@socpoist.sk

Svidník

KoronaSK@socpoist.sk

Stará Ľubovňa

KoronaSL@socpoist.sk

Spišská Nová Ves

KoronaSN@socpoist.sk

Trenčín

KoronaTN@socpoist.sk

Topoľčany

KoronaTO@socpoist.sk

Trnava

KoronaTT@socpoist.sk

Trebišov

KoronaTV@socpoist.sk

Veľký Krtíš

KoronaVK@socpoist.sk

Vranov nad Topľou

KoronaVT@socpoist.sk

Žilina

KoronaZA@socpoist.sk

Žiar nad Hronom

KoronaZH@socpoist.sk

Zvolen

KoronaZV@socpoist.sk