Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre


Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Stiahnuť
dokument

[pdf, 786 kb]
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.

Čestné vyhlásenie
Stiahnuť
dokument

[docx, 35 kb]
Čestné vyhlásenie - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia
 
Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia formát (ODT) [odt, 25 kb]

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia.
Stiahnuť
dokument

[pdf, 147 kb]
Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia.
Vyplníte po stiahnutí

Posudok o bolestnom a o sťažení spločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[rtf, 78 kb]
Posudok o bolestnom a o sťažení spločenského uplatnenia
Dokument WORD. Vyplníte v počítači

Žiadosť o náhradu trov konania
Stiahnuť
dokument

[rtf, 211 kb]
Žiadosť o náhradu trov konania
§ 203 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Stiahnuť
dokument

[rtf, 190 kb]
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty § 192 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (RTF)

Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Stiahnuť
dokument

[rtf, 73 kb]
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - kliknite pre podrobnosti
Hlásenie úrazu na účely nemocenského; SPÚ-NP-Int. 03
 
Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF Hlásenie úrazu na účely nemocenského - PDF [pdf, 175 kb]

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 126 kb]
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
 
Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti <br/>[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN] Informácie pre žiadateľa o dávku v nezamestnanosti
[Informácie o právach a povinnostiach žiadateľa o DvN a poberateľa DvN]
[pdf, 62 kb]
Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ <br />[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku] Skutočnosti vo vzťahu k výkonu zamestnania alebo SZČO v EÚ
[Poistenec použije formulár, ak v posledných 4 rokoch pracoval v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku]
[pdf, 57 kb]

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Stiahnuť
dokument

[docm, 44 kb]
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
Nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
Stiahnuť
dokument

[docx, 22 kb]
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu - kliknite pre podrobnosti
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
 
Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia [docx, 13 kb]

Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 80 kb]
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti, rok 2018

Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Stiahnuť
dokument

[doc, 76 kb]
Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti
Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia - platná od 2018

Žiadosť o dávku garančného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 477 kb]
Žiadosť o dávku garančného poistenia
Žiadosť o dávku garančného poistenia - platná od 1.1.2019

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 307 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu dávky v nezamestnanosti v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania dávky v nezamestnanosti alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej dávky v nezamestnanosti.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 241 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky v nezamestnanosti splatné ku dňu smrti poberateľa dávky v nezamestnanosti, o vyplatenie týchto súm.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 40 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o vydanie potvrdenia
Stiahnuť
dokument

[doc, 37 kb]
Žiadosť o vydanie potvrdenia
Žiadosť slúži na vydanie niekoľkých druhov potvrdení zo Sociálnej poisťovne
(o nedoplatkoch na poistnom, o splnení odvodových povinností, o dobe poistenia a i.)

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 39 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 145 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti v zmysle článku 61 a 62 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a článku 54 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
 
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 DOCX [docx, 27 kb]
Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 ODT [odt, 19 kb]
Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 Antrag auf Austellung des Formblattes E 301 oder des übertragbaren Dokuments PD U1 [pdf, 218 kb]
Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 Application for issuing the form E 301 or the portable document PD U1 [pdf, 127 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 914 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - kliknite pre podrobnosti
na územie iného členského štátu EÚ
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - verzia pre tlač [pdf, 371 kb]

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 281 kb]
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania - kliknite pre podrobnosti
podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.
 
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania [rtf, 71 kb]

Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 276 kb]
Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 958 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba - kliknite pre podrobnosti
alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR - verzia pre tlač [pdf, 432 kb]

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 936 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
 
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec - verzia určená pre tlač Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec - verzia určená pre tlač [pdf, 360 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením
Stiahnuť
dokument

[docx, 63 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením - kliknite pre podrobnosti
(§ 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením formát (ODT) Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením formát (ODT) [odt, 36 kb]

Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 46 kb]
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 
Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty formát ODT Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty formát ODT [odt, 34 kb]

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Stiahnuť
dokument

[doc, 107 kb]
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 301 kb]
Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Stiahnuť
dokument

[doc, 96 kb]
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
§ 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 301 kb]
Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
§ 97 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti
Stiahnuť
dokument

[docx, 57 kb]
Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti
§ 89 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania
Stiahnuť
dokument

[docx, 47 kb]
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania - kliknite pre podrobnosti
§ 90 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania formát ODT Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Stiahnuť
dokument

[docx, 49 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - kliknite pre podrobnosti
§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia formát ODT Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia formát ODT [odt, 36 kb]

Žiadosť o priznanie úrazovej renty
Stiahnuť
dokument

[docx, 51 kb]
Žiadosť o priznanie úrazovej renty - kliknite pre podrobnosti
§ 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 
Žiadosť o priznanie úrazovej renty Žiadosť o priznanie úrazovej renty [odt, 40 kb]

Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť
Stiahnuť
dokument

[docx, 52 kb]
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť - kliknite pre podrobnosti
(§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 
Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť formát ODT Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť formát ODT [odt, 38 kb]

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 241 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa nemocenskej dávky o vyplatenie týchto súm

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 307 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu úrazovej dávky v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania úrazovej dávky alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej úrazovej dávky.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 241 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy úrazovej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa úrazovej dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 307 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
Žiadosť o výplatu dávky garančného poistenia v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke, o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania dávky garančného poistenia alebo o opätovné vyplatenie neprevzatej dávky garančného poistenia.

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Stiahnuť
dokument

[pdf, 241 kb]
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm
Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky garančného poistenia splatné ku dňu smrti poberateľa dávky garančného poistenia, o vyplatenie týchto súm.

Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 274 kb]
Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti

Oznámenie a čestné vyhlásenie – Študent
Stiahnuť
dokument

[pdf, 275 kb]
Oznámenie a čestné vyhlásenie – Študent
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba - kliknite pre podrobnosti
a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
 
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ - verzia pre tlač Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ - verzia pre tlač [pdf, 467 kb]

Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 605 kb]
Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
(sociálne zabezpečenie) podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
Stiahnuť
dokument

[pdf, 787 kb]
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch - kliknite pre podrobnosti
o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)
 
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene - určené pre tlač Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene - určené pre tlač [pdf, 276 kb]

Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 710 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1 - kliknite pre podrobnosti
resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny
 
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1, resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny - určené pre tlač Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1, resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny - určené pre tlač [pdf, 189 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 388 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky [docx, 32 kb]

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
Stiahnuť
dokument

[pdf, 210 kb]
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach [docx, 33 kb]

Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
Stiahnuť
dokument

[doc, 50 kb]
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
 
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch [odt, 25 kb]

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 40 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]