Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

FormuláreOznámenie poistnej udalosti (DOCX)
Stiahnuť
dokument

[docx, 40 kb]
Oznámenie poistnej udalosti (DOCX)
Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.