Page title

Formuláre

64. Hlásenie úrazu

Hlásenie úrazu; SPÚ-NP-Int. 03

Skupina príloh

71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

73. Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus

Nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Skupina príloh

74. Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu


75. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku SPÚ-NP Int. 04

Skupina príloh

81. Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Skupina príloh

193. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


199. Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Skupina príloh

200. Application for Pregnancy benefit

(claim made during a crisis situation)

Skupina príloh

201. Antrag auf Schwangerschaftsgeld

(während der krisensituation geltend gemachte anspruch)

Skupina príloh

Antrag auf Schwangerschaftsgeld: