Page title

Formuláre

64. Hlásenie úrazu

Hlásenie úrazu; SPÚ-NP-Int. 03

Skupina príloh

71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

75. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku SPÚ-NP Int. 04

Skupina príloh

81. Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Skupina príloh

193. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


199. Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Skupina príloh

200. Application for Pregnancy benefit

Application for Pregnancy benefit

Skupina príloh

201. Antrag auf Schwangerschaftsgeld

Antrag auf Schwangerschaftsgeld

Skupina príloh

256. Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)

Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské* / úrazový príplatok* (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)

Skupina príloh

257. Späťvzatie žiadosti o nemocenské /úrazový príplatok

Späťvzatie žiadosti o nemocenské /úrazový príplatok

Skupina príloh