Page title

Formuláre

71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

79. Žiadosť o dávku garančného poistenia


110. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia - platné od 1.1.2023

Skupina príloh

113. Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti - platné od 1.1.2018

Skupina príloh

193. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


258. Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky

Skupina príloh