Page title

Formuláre

268. Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Dôchodcovia

Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – DÔCHODCOVIA - k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti na účely uplatnenia práva podľa § 227 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2023.

Skupina príloh

269. Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Študenti

Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Študenti k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2023.

Skupina príloh