Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Harmonogram verejného obstarávania Sociálnaj poisťovne na rok 2007

P. č. Názov predmetu obstarávania Rozdelenie predmetu obstarávania Predpokladaný termín
podľa postupu vo verejnom obstarávaní podľa finančného limitu na tovary, stavebné práce alebo služby začatia verejného obstarávania (odoslanie do vestníka alebo výzva) ukončenia verejného obstarávania (lehota viazanosti)
1. Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb pre ústredie Sociálnej poisťovne verejná súťaž nadlimitná zákazka služby apríl 2007 september 2007
2. Pravidelný technický servis a pozáručné opravy vzduchotechnických zariadení v ústredí Sociálnej poisťovne verejná súťaž podlimitná zákazka služby máj 2007 september 2007
3. Osobné  vozidlá pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne verejná súťaž podlimitná zákazka tovary máj 2007 september 2007
4. Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne podprahová zákazka (neprioritné služby) nadlimitná zákazka služby máj 2007

október 2007

5. Fotokopírovacie stroje pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne verejná súťaž podlimitná zákazka tovary máj  2007 september  2007
6. Dodávka čistiacich, dezinfekčných, pracích a papierenských výrobkov a materiálu na upratovanie pre ústredie Sociálnej poisťovne verejná súťaž podlimitná zákazka tovary júl  2007 november 2007
7. Výroba špeciálnych tlačív, vrátane súvisiacich služieb, pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne verejná súťaž nadlimitná zákazka služby november 2007 máj  2008
8. Dodávka tonerov, atramentových nápní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne verejná súťaž nadlimitná zákazka tovary  máj  2007 november  2007
9. Vzdelávanie zamestnancov ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne podprahová zákazka (neprioritné služby) nadlimitná zákazka služby po schválení projektov na MPSVR