Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

I. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH

 

p.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v EUR bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Odborné stanovisko znalca

13 000

Ing. Eduard Jenčo, MBA, 27 Old Gloucester St, WC1N 3AX London, Veľká Británia

2.

Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti úrazového poistenia

19 800

JUDr. Dagmar Kubovičová, Námestie Biely Kríž 3,

831 02 Bratislava

3.

Poskytovanie služieb časovej pečiatky pre elektronické služby v Informačnom systéme Sociálnej poisťovne

2 640

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava