Textová verzia
DeutschEnglish
POBOČKY
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

O ČO MÔŽETE ŽIADAŤ
SOCIÁLNU POISŤOVŇU

  •     Pre otázky mailom využite formulár pre otázky  Info dôchodky 0800 123 123 – bezplatná linka     Info ostatné 0906 171 989     Pomoc e-Služby 0906 171 737   

INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM

Kontakty

DOMÁCE DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali iba v SR)
0800 123 123

ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali aj v zahraničí)
0800 500 599

OSTATNÉ - 0906 171 989, 02 3247 1989

Vážení poistenci,
Sociálna poisťovňa sa pri poskytovaní služieb verejnosti postupne vracia k štandardnému režimu. Verejnosť si už môže svoje záležitosti vybaviť v úradných hodinách priamo v pobočkách a ich vysunutých pracoviskách. Zároveň je možné žiadať o najbežnejšie dávky – s výnimkou dôchodkových – aj elektronicky cez webové formuláre. Úplný návrat k štandardnému režimu bude možný až po ukončení mimoriadnej situácie zo strany vlády. Primerane vývoju situácie budeme upravovať aj obsah našej webovej stránky.
Vaša Sociálna poisťovňa

   K O R O N A V Í R U S   

Najdôležitejšie dávky:

Dávka v nezamestnanosti:

Platenie poistného:

Dôchodky:

Práca v zahraničí:

Všeobecné informácie:

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
[05.08.2020] Počet dávok v nezamestnanosti klesol, zlom nastal v júni
[04.08.2020] Odchodné: nárok naň vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa
[04.08.2020] Sociálna poisťovňa aj v čase pandémie dohliadala na dodržiavanie liečebného režimu
[03.08.2020] Koronakríza v I. polroku 2020 pribrzdila počet žiadostí o dôchodok
[03.08.2020] Webová stránka Sociálnej poisťovne bude zajtra od 16.00 do 18.00 h nedostupná
[03.08.2020] Stále ideme najčastejšie do plnej invalidity pre nádory
[31.07.2020] TOP správa Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť interaktívny formulár žiadosti o pandemické ošetrovné
[30.07.2020] Sociálna poisťovňa opäť upozorňovala zamestnávateľov na nezaslané povinné výkazy
[28.07.2020] V uplynulom polroku sme boli práceneschopní v priemere 50 dní
[24.07.2020] INFO-CORONA Sociálna poisťovňa zverejnila formulár na odklad poistného za júl 2020
[21.07.2020] TOP správa Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2020
[21.07.2020] TOP správa Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia
[21.07.2020] TOP správa „Podnikateľské kilečko“ od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni
[16.07.2020] TOP správa Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informuje živnostníkov o ich odvodoch
[16.07.2020] Korona posunula počty vyplatených nemocenských dávok do rekordných čísiel
[16.07.2020] Úrazové dávky dostávali ľudia najčastejšie za zranené ruky a nohy
[16.07.2020] Upozornenie: Od 18. 7. do 20. 7. 2020 sa môžu vyskytnúť výpadky v dostupnosti e-Služieb
[14.07.2020] II. pilier: Poklesol záujem o zmenu správcovských spoločností
[10.07.2020] Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti je najvyšší za uplynulé roky – za jún ich bolo 64 111
[09.07.2020] Poistencom štátu sa môže stať aj bývalý baník, ak poberá kompenzačný príspevok
[08.07.2020] O predčasný starobný dôchodok možno žiadať až po ukončení zamestnania
[06.07.2020] Dôchodcovia mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. júlu 2020
[03.07.2020] INFO-CORONA Najviac pandemických dávok sa vypláca v Bratislave
[02.07.2020] Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia
[01.07.2020] INFO-CORONA SP predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020
[01.07.2020] TOP správa O dávku v nezamestnanosti možno od 1. júla žiadať na úrade práce, netreba chodiť do Sociálnej poisťovne
[01.07.2020] Potvrdzovanie údajov o materskom na účely nároku na rodičovský príspevok
[30.06.2020] INFO-CORONA Pandemické ošetrovné za jún SP vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia
[30.06.2020] Životné minimum sa zvýši a od 1. júla 2020 ovplyvní niektoré dávky
[30.06.2020] Informácia o pravidelnej odstávke a údržbe e-Služieb
[26.06.2020] Pandemické ošetrovné školákov netreba ukončovať osobitným spôsobom, k 30. 6. 2020 zanikne automaticky
[25.06.2020] Jasle, MŠ, školy a zariadenia sociálnych služieb budú SP zasielať podrobnejšie zoznamy
[25.06.2020] SP zverejnila čestné vyhlásenie pre SZČO, ktorá je povinne poistená k 30. 6. 2020 a nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019
[25.06.2020] TOP správa Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

Ďalšie správy