Textová verzia
DeutschEnglish
  •     Pre otázky mailom využite formulár pre otázky  Info dôchodky 0800 123 123 – bezplatná linka     Info ostatné 0906 171 989     Pomoc e-Služby 0906 171 737   

INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM

Kontakty

DOMÁCE DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali iba v SR)
0800 123 123

ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali aj v zahraničí)
0800 500 599

OSTATNÉ - 0906 171 989, 02 3247 1989

Vážení poistenci,
v súvislosti s pandémiou koronavírusu Sociálna poisťovňa upravila postupy pri vybavovaní najbežnejších dávok tak, aby sa obmedzil osobný kontakt návštevníkov v pobočkách. Kľúčovou sa preto stala e-mailová a elektronická komunikácia. Našou prioritou sú zjednodušené postupy, zrozumiteľnosť, elektronické žiadosti a formuláre, poštový kontakt. Veríme, že vám tým pomôžeme pri vybavovaní vašich záležitostí aj v tomto zložitom období.
Vaša Sociálna poisťovňa

   K O R O N A V Í R U S   

Najdôležitejšie dávky:

Dávka v nezamestnanosti:

Platenie poistného:

Dôchodky:

Práca v zahraničí:

________________________ UPOZORŇUJEME _______________________

 

Všeobecné informácie: