Textová verzia
DeutschEnglish
POBOČKY
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

O ČO MÔŽETE ŽIADAŤ
SOCIÁLNU POISŤOVŇU

DOMÁCE DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali iba v SR)
0800 123 123

ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY - bezplatná linka
(ak ste pracovali aj v zahraničí)
0800 500 599

OSTATNÉ - 0906 171 989, 02 3247 1989

 POSTUPY PRE LEKÁROV 

Ako potvrdzovať tlačivá na účely dlhodobého ošetrovného?
Ako potvrdzovať tlačivá na účely tehotenského?

Viac informácií

 TEHOTENSKÉ OD 1. 4. 2021  

Kedy vzniká nárok na tehotenské?
Kto môže žiadať o túto novú dávku?
Aký je postup pri žiadosti o tehotenské?

Viac informácií

 PODPORA V NEZAMESTNANOSTI 

Podpora v nezamestnanosti sa predĺžila o dva mesiace
Predĺžené obdobie potrvá maximálne do 31. mája 2021
Kto má nárok na dlhšie poberanie dávky v nezamestnanosti

Viac informácií

 PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ  

Ako je to s pandemickým ošetrovným?
Kto má a kto nemá nárok na túto dávku?
Ako ukončiť pandemickú OČR po otvorení školy?

Viac informácií

 POBOČKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 

Pobočky Sociálnej poisťovne fungujú v červenom režime
Využívajte elektronické formuláre a kontakty
Pobočky sa riadia podľa Covid semaforu

Viac informácií

   E-FORMULÁRE – ŽIADOSTI – NÁVODY   

COVID SEMAFOR PRE POBOČKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE:

AKO POŽIADAŤ O DÁVKU:

PLATENIE POISTNÉHO:

DÔCHODKY:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
[14.04.2021] Nárok na dávku v nezamestnanosti po brexite
[13.04.2021] Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky. Poistenci už môžu žiadať o znovu posúdenie pandemickej OČR
[12.04.2021] TOP správa S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR
[12.04.2021] Úhrada zdravotných výkonov na účely dlhodobého ošetrovného a tehotenského
[08.04.2021] TOP správa Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov
[31.03.2021] TOP správa Budúce mamičky môžu od 1. apríla 2021 požiadať o novú dávku tehotenské
[31.03.2021] Zmena výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty počas veľkonočných sviatkov
[30.03.2021] Lekári: SP zverejnila postupy, ako potvrdzovať dlhodobé ošetrovné a tehotenské od 1. apríla 2021
[26.03.2021] Počas veľkonočných sviatkov sa menia výplatné termíny dôchodku
[25.03.2021] Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za marec 2021
[23.03.2021] Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur
[19.03.2021] TOP správa Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace, avšak maximálne do 31. mája 2021
[18.03.2021] TOP správa Vláda schválila odklad poistného za marec 2021 a upravila určenie poklesu tržieb
[17.03.2021] Počas koronakrízy si môžu dôchodcovia požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného
[16.03.2021] Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2020 je 13 596 eur
[12.03.2021] Ako ukončiť pandemickú PN a OČR: PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie
[05.03.2021] V nároku na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021 sa nič nemení

Ďalšie správy