Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka – prepočet

Kalkulačka na informatívne posúdenie nároku na prepočet starobného dôchodku

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z. v období od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 novo určí sumu starobného dôchodku poberateľom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný v sume vypočítanej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak sú splnené zákonné podmienky.

Po zadaní vstupných údajov zistíte, či máte nárok, aby sa vám starobný dôchodok vypočítal novým spôsobom. Následne, ak bude pre vás nový výpočet výhodnejší, Sociálna poisťovňa váš starobný dôchodok od 1. januára 2018 zvýši zákonom stanoveným spôsobom. Alebo zistíte, či sa na vás vzťahuje zvýšenie starobného dôchodku o pevnú sumu 25,50 EUR mesačne.

Kalkulačka


Ukážka


Ukážka


Ukážka

Poznámka:
* Hodnota priemerného mesačného zárobku je uvedená v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, prípadne v neskôr vydanom rozhodnutí o zmene sumy starobného dôchodku. Ak bol starobný dôchodok vypočítaný z priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk a prepočítaný od augusta 2006, uveďte hodnotu priemerného mesačného zárobku uvedenú v rozhodnutí o prepočítaní starobného dôchodku podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.