Textová verzia

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú
a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2017