Textová verzia

Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu za obdobie
od 1. januára 2018