Textová verzia

Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu
za obdobie od 1. januára 2016