Textová verzia

Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu a dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti za obdobie od 1. júla 2010