Textová verzia

Komplexná modernizácia a celková revitalizácia trás a káblových rozvodov EPS v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou