Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Komplexná modernizácia a celková revitalizácia trás a káblových rozvodov EPS v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou

Predpokladaná hodnota zákazky: 
21 760 € bez DPH.
Termín predloženia CP: 2.12.2013 do 10 hod.
Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov