Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty – ústredie

PRE OTÁZKY A ŽIADOSTI POUŽITE FORMULÁR PRE OTÁZKY

Adresa
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
   

Podateľňa - úradné hodiny (v pracovných dňoch): 

 

Pondelok: 08.00 – 17.00 h
Utorok: 08.00 – 16.00 h
Streda: 08.00 – 16.00 h
Štvrtok: 08.00 – 16.00 h
Piatok: 08.00 – 15.00 h
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 

Podateľňa - e-mail (len podanie žiadostí, sťažností):     podatelna@socpoist.sk
Registrácia zamestnancov:                                                                                                                                     
  sms 0918 492 266 fax 0906 171 723  hlasenie@socpoist.sk
0918 492 277  
Informačno-poradenské centrum
Informácie Kontakty Úradné hodiny
(telefon. a e-mailový kontakt)
Úradné hodiny
(osobný kontakt)

DÔCHODKY

 

bezplatná linka
0800 123 123
ak ste pracovali iba v SR

pre volanie
zo zahraničia
+421 906 171 931
 
 

bezplatná linka
0800 500 599
ak ste pracovali aj v zahraničí 

pre volanie
zo zahraničia
+421 906 171 965 
                                 

Pondelok  8.00 – 18.00 h

Pondelok  8.00 – 17.00 h
Utorok  8.00 – 18.00 h Utorok  8.00 – 16.00 h  
Domáce dôchodky
(+ exekučné zrážky z dôchodkov/
obdobia poistenia - zápočet rokov)
Streda  8.00 – 18.00 h Streda  8.00 – 16.00 h
Zahraničné dôchodky
(+ exekučné zrážky z dôchodkov/
obdobia poistenia - zápočet rokov)

Štvrtok  8.00 – 18.00 h

Štvrtok  8.00 – 16.00 h
  Piatok  8.00 – 18.00 h Piatok  8.00 – 15.00 h

Informácie Kontakty                      Úradné hodiny
(telefon. a e-mailový kontakt)
 
OSTATNÉ
0906 171 989
 
pre volanie
zo zahraničia
+421 906 171 989

Pondelok  8.00 – 18.00 h

 
 

Utorok  8.00 – 18.00 h

 
1 - nemocenské dávky
(materské, nemocenské, ošetrovné)
Streda  8.00 – 18.00 h  
2 - výber poistného, práca v zahraničí
(zamestnávatelia, SZČO, DPO)

Štvrtok  8.00 – 18.00 h

 
3 - ďalšie informácie, II.pilier 

Piatok  8.00 – 18.00 h

 

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne:
Ing. Juraj Káčer
Tel. č.: 0906 171 302
Fax:
 
Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa:
JUDr. Henrieta Antalová, PhD.
Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne:
Ing. Martin Brilla, LL.M.
Tel. č.:

0906 171 938

Tel. č.: 0906 171 423
Fax: Fax: 
Riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou:
Mgr. Pavel Machava
Riaditeľ sekcie ekonomiky:
Ing. Pavol Bulla 
Tel. č.:  0906 171 937 Tel. č.: 0906 171 905
Fax: Fax:
E-mail: media@socpoist.sk    
Riaditeľka sekcie dôchodkového poistenia:
JUDr. Timea Vörösová 
Riaditeľ odboru verejného obstarávania:
Mgr. Pavol Čutka
Tel. č.: 0906 171 424 Tel. č.:

0906 173 723

Fax: 0906 171 666 Fax:
       

Riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti:
MUDr. Veronika Majtánová

Riaditeľka odboru NP, ÚP, PvN a GP:
JUDr. Danica Bognárová

Tel. č.: 0906 171 066  Tel. č.: 0906 171 501
Fax:
       
Riaditeľ sekcie informatiky:
Michal Ilko 
Riaditeľka sekcie odvolacích konaní, právnej služby
a legislatívy:
JUDr. Renáta Bálintová
Tel. č.: 0906 171 910 Tel. č.: 0906 173 086
Fax: Fax:
       

Riaditeľ sekcie prevádzky:
Mgr. Tomáš Szabo

Riaditeľka odboru kontroly a sťažností:
PhDr. Ivana Plavá

Tel. č.: 0906 171 697 E-mail: bezkorupcie@socpoist.sk 
(adresa neslúži pre poradenstvo)
Fax: