Textová verzia

Kontrola klimatizačných systémov z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.