Page title

Opätovne požiadať o dávku v nezamestnanosti

Už ste v minulosti žiadali o dávku v nezamestnanosti a neviete, či môžete o ňu požiadať opätovne? Pozrite si, za akých podmienok je to možné.

Kedy môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti opätovne?

Text

V prípade, že ste nevyčerpali celé 6 mesačné podporné obdobie a ak sa v období najviac dvoch rokov opätovne zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie a opätovne požiadate o dávku v nezamestnanosti, vznikne  vám nárok na dočerpanie zostávajúcej časti podporného obdobia. 

Aká bude suma dávky v nezamestnanosti, keď o ňu znova požiadam?

Text

Suma dávky bude totožná s tou predchádzajúcou.

Kedy mi nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká?

Text
  • Keď vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak sa tak stane, Sociálna poisťovňa vám zastaví vyplácanie dávky aj v prípade, že ste ešte nevyčerpali celé podporné obdobie.
  • Ak budete v období najviac dvoch rokov opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dočerpáte celé podporné obdobie.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak uplynú od obdobia, kedy ste boli zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie dva roky (viac ako 730 dní), počas ktorých ste mali hradené poistenie v nezamestnanosti (ako zamestnanec či dobrovoľne poistený), vzniká vám nárok na novú dávku. Tá sa bude vyrátavať podľa vašej mzdy (dobrovoľného poistenia a pod.) za toto obdobie, takže sa automaticky zmení aj jej výška oproti predošlej dávke.