Page title

Pracovať popri poberaní dávky v nezamestnanosti

Poberáte dávku v nezamestnanosti a máte možnosť privyrobiť si, ale neviete, či si tým neohrozíte priznanie alebo výplatu dávky v nezamestnanosti?

Skúma Sociálna poisťovňa iné príjmy počas poberania dávky v nezamestnanosti?

Text

Nie. Sociálna poisťovňa počas vyplácania dávky v nezamestnanosti neskúma, či má poberateľ dávky v nezamestnanosti aj iné príjmy, napr. zo zárobkovej činnosti na základe dohody. Má to však vplyv na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, od ktorej je závislé poberanie dávky v nezamestnanosti.

Kedy mi nárok na poberanie dávky zanikne?

Text

Uplynutím podporného obdobia (6 mesiacov) alebo vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce (zaniká vám presne v deň vyradenia z evidencie.)

Nárok na poberanie dávky zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Musím byť počas poberania dávky zaevidovaný na úrade práce celý čas?

Text

Áno. Sociálna poisťovňa vám bude vyplácať dávku počas celého podporného obdobia (6 mesiacov) len pod podmienkou, že budete zaregistrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

DOBRÁ RADA: Informácie o tom, aké podmienky treba splniť pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a tiež o tom, akú zárobkovú činnosť smiete popri zaradení vykonávať, získate priamo na príslušnom úrade práce alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.