Page title

Zaregistrovať sa v Sociálnej poisťovni

Ste nezamestnaný a neviete, či vám nevznikli povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Musím sa registrovať v Sociálnej poisťovni, ak som nezamestnaný?

Text

Nie. Nie ste totiž povinne sociálne poistený, a preto nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Nemusíte sa registrovať ani platiť poistné na sociálne poistenie. (So Sociálnou poisťovňou komunikujete len v prípade, ak by ste žiadali o dávku v nezamestnanosti v SP).

Započítava sa toto obdobie pre budúce dávky, napr. dávku v nezamestnanosti, materské a pod.?

Text

Nie. Keďže za vás nikto poistenie nehradí, toto obdobie sa vám nijako nezhodnocuje (nezapočítava) na účely dávok sociálneho poistenia. Môžete sa však dobrovoľne poistiť a hradiť si poistné sami, aby sa vám neskôr zhodnotilo v prípade potreby poberania dávky sociálneho poistenia.

Je možné v čase, keď poberám dávku v nezamestnanosti, poistiť sa dobrovoľne?

Text

Áno. Fakt, že ste registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie, či poberáte dávku v nezamestnanosti, nijako neovplyvňuje možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie. Ak si vyberiete komplexný balík (dôchodkové, nemocenské aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti), bude sa vám obdobie, keď ste si takéto poistenie dobrovoľne hradili, započítavať do nároku na sociálne dávky.

DOBRÁ RADA: Viac informácií o dobrovoľnom poistení, kto sa môže poistiť a aké balíky poistenia máte k dispozícii, nájdete v časti Dobrovoľne poistený.