Page title

Krátenie môjho poistného zamestnávateľom

Zamestnávateľ mi kráti poistné, čo mám robiť?

Text

Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť v súvislosti s poistením, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu.

Postup je nasledujúci:

  1. Najprv si pripravte doklady, ktoré preukážu vaše reálne príjmy od zamestnávateľa (napr. výplatné pásky).
  2. Navštívte pobočku Sociálnej poisťovne, upozornite na nezrovnalosť a predložte spresňujúce doklady.
  3. Sociálna poisťovňa vec prešetrí a bude konať podľa zistených skutočností:
  • ak zistí, že zamestnávateľ pochybil, zaviaže ho, aby chybu opravil,
  • ak bolo odvedené nižšie poistné kvôli nižšej uvedenej sume príjmu, Sociálna poisťovňa vyzve zamestnávateľa na opravu a doplatenie rozdielu na poistnom,
  • ak máte už priznaný dôchodok z nesprávneho vymeriavacieho základu, Sociálna poisťovňa jeho sumu spätne prepočíta a rozdiel vám doplatí.