Page title

Platiť poistné pri zamestnaní v zahraničí

Budem ešte platiť poistné na Slovensku, ak som sa zamestnal v zahraničí?

Text

Ak odídete pracovať do zahraničia a na Slovensku už nemáte žiadny príjem zo zárobkovej činnosti, poistné už na Slovensku neplatíte.

Kde budem poistený, ak budem pracovať v zahraničí?

Text

Od prvého dňa práce v zahraničí budete podliehať legislatíve krajiny, v ktorej budete pracovať. Tam vás zamestnávateľ prihlási do sociálneho systému danej krajiny a tam bude za vás odvádzať aj poistné. Všetky povinnosti spojené s ukončením zamestnania na Slovensku predtým splnil váš predošlý zamestnávateľ.

Text

Upozorňujeme však, že v prípade ak zostanete naďalej pracovať na Slovensku a súčasne budete vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte, resp. iných členských štátoch EÚ, je potrebné o tejto skutočnosti informovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne prostredníctvom žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy, ak sa Vaše bydlisko nachádza na území Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete v časti Súbežné vykonávanie činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch.