Page title

Prístup k Elektronickému účtu poistenca

Čo je Elektronický účet poistenca (EÚP)?

Text

EÚP je bezplatná služba, ktorú si môžete zriadiť osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo elektronicky.

Vo svojom EÚP nájdete všetky obdobia svojho poistenia, ktoré má Sociálna poisťovňa v evidencii, ale aj vymeriavacie základy a odvedené platby od zamestnávateľa. V EÚP nájdete aj svoj Individuálny účet poistenca alebo elektronickú práceneschopnosť - ePN.
(Údaje v Individuálnom účte poistenca Sociálna poisťovňa aktualizuje raz ročne, vždy k 30. aprílu).

Čo budem potrebovať k zriadeniu Elektronického účtu poistenca (EÚP)?

Text

Najprv je potrebné zaslať Žiadosť o zriadenie prístupu do Elektronického účtu poistenca:

  • klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID), si prístup vybavia kompletne elektronicky po vyplnení a odoslaní Žiadosti o zriadenie prístupu k Elektronickému účtu poistenca cez www.slovensko.sk prostredníctvom eSchránky,
  • klienti, ktorí nepoužívajú elektronický občiansky preukaz (eID), si prístup vybavia pri jednej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne – pre úsporu času si môžete v predstihu doma vytlačiť a vyplniť Žiadosť o zriadenie prístupu k Elektronickému účtu poistenca.

Potom si aktivujte prístup do svojho EÚP:

  • pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie/PC aplikácie
  • alebo pomocou elektronického občianskeho preukazu (k tomuto postupu dostanete protokol s aktivačným kľúčom).
DOBRÁ RADA:
Obsah

Návod na prihlásenie mobilnou aplikáciou nájdete v návode: Som nový užívateľ eSlužieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup.