Page title

Zaplatenie poistného, ak som súčasne SZČO

Som zamestnanec a zároveň SZČO. Ako mám postupovať?

Text

Ak ste súčasne zamestnanec aj SZČO, povinnosti zamestnanca za vás plní zamestnávateľ. Čiže ten odvádza sumu poistného z príjmu podľa pracovnej zmluvy (alebo dohody).

Musíte však odviesť poistné aj ako SZČO. V zásade platí, že:

  • Poistné do rezervného fondu solidarity platíte vždy z celého vymeriavacieho základu SZČO, najviac z maximálneho vymeriavacieho základu.
  • Ak váš príjem v súčte (čiže zamestnanie + samostatná zárobková činnosť) prekročil maximálny mesačný vymeriavací základ, platíte poistné prednostne z vymeriavacieho základu zamestnanca, v úhrne (z oboch postavení) nie viac ako z maximálneho vymeriavacieho základu. 
DOBRÁ RADA:
Obsah

Sociálna poisťovňa vám oznámi (listom alebo prostredníctvom e-schránky, ak ju máte aktivovanú) informáciu o tom, či ako SZČO máte povinnosť platiť poistné, v akej výške, na aký účet, ako platbu označíte (variabilný a špecifický symbol).