Page title

Zistiť, na aké dávky mám nárok

Na aké dávky mám ako zamestnanec nárok?

Text

Druh dávky a jej výška závisí od druhu a trvania poistenia. Rôzne typy zamestnancov môžu mať rôzne povinné druhy poistenia. Podmienkou výplaty dávky je, že vás zamestnávateľ prihlásil do Sociálnej poisťovne.

Dávky môžu plynúť z nasledujúcich poistení:

Ak ste povinne poistený na nemocenské poistenie, môžete mať nárok na nemocenské dávky, ktorými sú:

 • nemocenské,
 • materské,
 • ošetrovné,
 • tehotenské,
 • vyrovnávacia dávka.

Z dôchodkového poistenia máte nárok na dôchodkové dávky, ktorými sú:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský/vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok.

Z poistenia v nezamestnanosti máte nárok na dávku v nezamestnanosti.

 1. Ak je váš zamestnávateľ garančne poistený, z garančného poistenia máte nárok na garančnú dávku.
 2. Ak je váš zamestnávateľ poistený na úrazové poistenie, z úrazového poistenia máte v prípade pracovného úrazu nárok na niektorú z úrazových dávok, ktorými sú:
 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie, 
 • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné, 
 • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné, 
 • náhrada za bolesť,
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Ak chcete požiadať o niektorú z dávok, bližšie informácie nájdete v časti: Požiadať o dávku.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Na dávky máte nárok aj vtedy, ak si zamestnávateľ neplní svoje povinnosti a poistné neplatí (musíte byť prihlásený v Sociálnej poisťovni a spĺňať všetky podmienky stanovené zákonom). Sociálna poisťovňa bude vymáhať dlžné poistné od zamestnávateľa.