Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kumulatívne výdavky na dôchodkové dávky


druh dávky kumulatívne výdavky (v tis. eur za rok)
2019 2020 2021
starobný dôchodok 5 751 321 6 097 062 6 358 286
predčasný starobný dôchodok 88 603 90 073 89 744
invalidný dôchodok (ID) 799 705 825 245 812 666
vdovský a vdovecký dôchodok 681 376 709 594 716 906
sirotský dôchodok 35 570 36 533 37 705

starobný dôchodok
2019
5 751 321
2020
6 097 062
2021
6 358 286
predčasný starobný dôchodok
2019
88 603
2020
90 073
2021
89 744
invalidný dôchodok (ID)
2019
799 705
2020
825 245
2021
812 666
vdovský a vdovecký dôchodok
2019
681 376
2020
709 594
2021
716 906
sirotský dôchodok
2019
35 570
2020
36 533
2021
37 705