Textová verzia

Maľovanie stien zadného schodiska a oprava dlažby rímsy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov za pomoci horolezcov