Textová verzia

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2011