Textová verzia

Mimoriadne zasadnutie Dozornej rady zo dňa 10. 10. 2007