Textová verzia

Mimoriadne zasadnutie Dozornej rady zo dňa 26.2.2008