Textová verzia

Mimoriadne zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9.10.2008