Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nákup kalendárov a diárov

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 300 € bez DPH.

Termín predloženia CP:

03.12.2014 do 10.00 hod.

Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov