Textová verzia

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71