Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, SZČO a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_392/l_39220061230sk00010006.pdf (pdf)