Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 (sociálne zabezpečenie zamestnancov a ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-sk.pdf (pdf)