Page title

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. novembra 2023 nový zoznam dlžníkov s dlžnou sumou, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20. novembra 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. novembra 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 110420

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. novembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. novembra  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. novembra 2023, ktorý zverejníme v 49. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov s dlžnou sumou sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s dlžnou sumou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, ktorých zverejňuje Sociálna poisťovňa z dôvodu neplnenia si vykazovacích alebo oznamovacích povinností kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (48. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 110420
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
ABC JOBS s.r.o. ul.Z.Kodálya 787/6, Galanta 44 190,45 €
ABC KRBY, s.r.o. Sabinovská 15, Prešov 320,55 €
ABC LIVE, s.r.o. Einsteinova 1, Bratislava-Petržalka 572,88 €
ABC LUMA s.r.o. Konvalinková 493/7, Kamenec pod Vtáčnikom 938,97 €
ABC NZ, s.r.o. Bezručova 16, Nové Zámky 12 012,54 €
ABC PLUS 7 s.r.o. Hviezdoslavova 1, Senec 1 797,02 €
abc trade business s.r.o. Lietavská 2, Bratislava V 820,87 €
ABCLEAN s. r. o. Mikovíniho 19, Trnava 204,75 €
ABCO Slovakia s.r.o. Kpt. Nálepku 2384, Galanta 67,42 €
Abdalla Omar Nábr.Arm.Gen.L.Svobo 1938/20, Bratislava 466,40 €
Abdelani Leri 802,88 €
Abdi Fedjri Sklenárova 40, Bratislava 3 035,14 €
Abdi Raim Kondovo, UL. 1 BR. 62, Saraj - Skopje 1062 1 402,14 €
Abdulai Ahmet Rázusova 4033/9, Nové Zámky 3 133,88 €
Abdulai Elif Bátovská cesta 120/9, Levice 187,11 €
Abdulbasir Osmani M.Flengera 4, Nové Zámky 400,18 €
Abdulovski Adnan 3 201,63 €
Abduraimi Alinafi Ul. 100 B.R.B.B., Vrapčište 804,48 €
Abdykadyrov Atai 6 mikro-okres 24, Biškek 200,72 €
ABe partners s.r.o. Ždiarska 1443/14, Košice Nad jazerom 15 781,60 €
ABE taxi s.r.o. Pribinova 9, Púchov 2 760,88 €
Abel Dávid 9.mája 2145/38, Brezno 1 341,30 €
Ábel Ivan Buzalkova 10727/15, Bratislava-Vajnory 2 258,81 €
Ábel Ján Dolina 211/16, Brezová pod Bradlom 1 378,43 €
Ábel Jozef Hlavná Bohunice 30/12, Jaslovské Bohunice 980,68 €
ABELA, s.r.o. Palisády 46, Bratislava 2 131,01 €
Abelian Armen Elene Metreveli 107, Tbilisi 200,72 €
Abelová Jarmila Pri Maline 5634/61, Malacky 2 378,31 €
Ábelová Katarína Sila 97, Nové Sady 401,44 €
Ábelová Lucia Žarnovická 7611/5, Bratislava 3 670,20 €
Abelovič Petr Lúčky 2580/2, Skalica 1 935,05 €
Abelovský Branislav 194, Devičany 802,88 €
Abelovský Juraj Jiráskova 2082/14, Banská Bystrica 200,72 €
Ábelovský Milan Partizánska 13/14, Kolárovo 13 047,84 €
Ábelovský Tomáš Rábska 830/5, Kolárovo 571,30 €
ABERKAS s. r. o. Nižný Hrušov 147, Nižný Hrušov 11,36 €
Aberštik Milan Majerská 468/467, Veľké Ripňany 1 243,17 €
Abert Vadym Súkenícka 8, Levice 1 056,33 €
Abertová Božena 11, Bardoňovo 7,53 €
Abia Yiresse Školská 1787/64A, Malinovo 401,44 €
ABIAMA s.r.o. Nešporova 1016/14, Šaľa 1 126,71 €
ABICON Slovakia, spol. s r. o. Kozia 12, Bratislava 2 086,37 €
Abidi Viera Hollého 13, Bratislava-Staré Mesto 167,89 €
ABIES ALBA s.r.o. Hrochoť 398, Hrochoť 74,40 €
ABII, s.r.o. Námestie mieru 1393/6, Detva 37 107,86 €
ABL-STAV s.r.o. ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 16 339,63 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 311,59 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 306,71 €
ABM plus, s.r.o. Košice Budimír 277, Budimír 1 385,66 €
ABM services s.r.o. M. Hodžu 414/16, Prievidza 67,10 €