Textová verzia

Odporúčanie č. P1 z 12. júna 2009 o rozsudku vo veci Gottardo