Textová verzia

Odporúčanie č. U1 z 12. júna 2009 o nezamestnaných osobách vykonávajúcich v inom štáte činnosť na čiastočný úväzok