Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Odstránenie havarijného stavu systémov elektrickej požiarnej signalizácie

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.400 EUR bez DPH.
Termín predloženia CP: 26.04.2017 do 10:00 hod.
Zákazka:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov