Textová verzia

Odstránenie zistených nedostatkov pri servise UPS – náhradný zdroj napájania pre ústredie Sociálnej poisťovne