Textová verzia

Oprava administratívnej budovy a objektu garáží Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno