Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oprava budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 500€ bez DPH.
Termín predloženia CP: 19.12.2013 do 11.00 hod
Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov